avocat Cluj - cel mai bun avocat daune accidente auto

Decizie ICCJ – Măsura preventivă a interdicției inițierii, ori, după caz, suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare a PJ

Prin Decizia nr. 18 din 7 septembrie 2020, motivată recent și publicată în Monitorul Oficial al României nr. 390 din 14 aprilie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Completul pentru soluționarea Recursului în interesul legii, a stabilit modul de aplicare a prevederilor art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura penala.

Măsura preventivă a interdicției inițierii, ori, după caz, suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanelor juridice poate fi dispusă doar în cazul dizolvării sau lichidării voluntare.

Problema la care Decizia RIL nr. 18/2020 a oferit soluția viza lipsa unei practici unitare în raport cu aplicarea măsurii preventive a interdicției inițierii, ori, după caz, suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanelor juridice în situația în care persoanele juridice se află în procedura de faliment prevăzută de Legea nr. 85/2014.

Opinia majoritară a instanțelor era aceea că măsura preventivă este compatibilă cu procedura de faliment prevăzută de Legea nr. 85/2014 având în vedere că scopul acestei măsuri era de a asigura că, până la finalizarea procesului penal, persoana juridică având calitatea de inculpată, să nu își înceteze existența prin dizolvare sau lichidare.

Pe de altă parte, un număr mai redus de instanțe au apreciat că măsura preventivă nu ar fi compatibilă cu procedura de faliment întrucât persoanele juridice având calitatea de inculpat ar fi obligate să își continue activitatea comercială în condițiile în care acestea nu mai generează profit și există riscul să devină producătoare de prejudicii pentru creditori. Or, insolvența este o procedură judiciară desfășurată sub controlul de legalitate al judecătorului-sindic, impunându-se a fi derulată cu celeritate în scopul acoperirii creanțelor.

În urma analizei recursului în interesul legii, instanța supremă a decis că: „În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală stabilește: Interdicția inițierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice nu vizează și dizolvarea, respectiv lichidarea în procedura falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.”

În susținerea acestei decizii Înalta Curte a reținut, printre altele, lipsa unei reglementări exprese în cuprinsul Legii nr. 85/2014 care să îi permită judecătorului sindic să suspende judecata în această procedură, reglementarea în acest mod conferind celeritate actelor și măsurilor dispuse de judecătorul sindic în cadrul procedurii de reorganizare judiciară.

De asemenea, Curtea a constatat faptul că: Dacă s-ar fi urmărit ca măsura preventivă prevăzută de art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală să vizeze și dizolvarea, respectiv lichidarea în procedura falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2014, s-ar fi reglementat legislativ luarea deciziei de suspendare de către judecătorul-sindic învestit cu soluționarea cauzei (ca urmare a soluției instanței penale) și, totodată, întreaga procedură din perioada suspendării (atribuțiile lichidatorului judiciar, ale judecătorului sindic și ale creditorilor, modalitatea de asigurare a pazei activelor debitorului, gestionarea contabilității, suportarea costurilor etc.).”. Pe lăngă asta, dacă rațiunea din spatele reglementării măsurii preventive prevăzută de art. 493 alin. (1) lit. a) NCPP ar fi vizat și procedura de reorganizare judiciară prevăzută de Legea nr. 85/2014, în mod neechivoc, legiuitorul ar fi stabilit și garanții corespunzătoare pentru creditorii din procedura insolvenței.

În final Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut că măsura  interdicției inițierii, ori, după caz, suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanelor juridice poate fi dispusă ori de câte ori se pune problema unei dizolvări voluntare în condițiile Legii nr. 31/1990, care ar putea să ridice suspiciuni sau să aibă potențialul de a zădărnici tragerea la răspundere penală a persoanei juridice.

Decizia este obligatorie de la data publicării sale în Monitorul Oficial – 14 aprilie 2021.

avocat Horea Gorde @ Grecu & Gorde, attorneys at law
avocat Horea Gorde
Grecu | Gorde

> servicii juridice Cluj > avocat Cluj > avocat daune accidente > avocat recuperari daune > avocat recuperari creante > recuperari daune accidente > recuperari daune CASCO > recuperari daune asigurari profesionale > recuperari daune asigurari speciale > avocat dreptul muncii > drept societar > drept civil > drept administrativ > drept comercial > dreptul transporturilor > drept contraventional > proprietate intelectuala > raporturi intre profesionisti > casa de avocatura Cluj-Napoca > cabinet avocatial Cluj-Napoca > avocat Horea Gorde > avocat Florentin Grecu > cabinet avocatura Grecu Gorde >