avocat Cluj, recuperari creante, despagubiri accidente rutiere

Dreptul asiguratului, pasager in autovehicul, de a obtine despagubiri pentru prejudiciul suferit

In practica, s-a pus la un moment dat problema daca persoana asigurata a unui vehicul care a cauzat un accident de circulatie poate fi despagubita pentru prejudiciile pe care le-a suferit, daca la momentul producerii accidentului era doar pasager iar nu conducatorul acestui vehicul.

Intr-un astfel de caz, s-ar putea sustine ca asiguratul este o terta persoana prejudiciata din moment ce este parte in contractul de asigurare?

Potrivit legislatiei din Romania – art. 2223 Cod civil – in cazul asigurarii de raspundere civila, asiguratorul se obliga sa plateasca o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde potrivit legii fata de tertele persoane prejudiciate si pentru cheltuielile  facute de asigurat in procesul civil. In completare, art. 1 alin. 2 din Norma 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule prevede – „Contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule acopera raspunderea civila delictuala a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terte parti prin intermediul vehiculului.”

Solutia a venit ca urmare a pronuntarii unei hotarari de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauza C-442/10, Churchill Insurance Company Limited vs Benjamin Wilkinson si Tracy Evans vs Equity Claims Limited, prin care s-a retinut ca „ Articolul 1 primul paragraf din A treia directiva 90/232/CEE a Consiliului din 14 mai 1990 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la asigurarea de raspundere civila pentru pagubele produse de autovehicule si articolul 2 alineatul (1) din A doua directiva 84/5/CEE a Consiliului din 30 decembrie 1983 privind apropierea legislatiilor statelor membre privind asigurarea de raspundere civila pentru pagubele produse de autovehicule trebuie interpretate in sensul ca se opun unei dispozitii nationale al carei efect ar fi sa excluda in mod automat obligatia asiguratorului de a despagubi o victima a unui accident rutier in cazul in care acest accident a fost cauzat de un conducator neasigurat prin polita de asigurare, iar aceasta victima, pasager al vehiculului la momentul accidentului, era asigurata pentru conducerea acestui vehicul si ii permisese acestui conducator auto sa il conduca. Raspunsul la prima intrebare adresata nu este diferit in functie de imprejurarea daca asiguratul victima avea cunostinta de faptul ca persoana pe care a autorizat‑o sa conduca vehiculul nu era asigurata in acest sens sau daca acesta credea ca persoana respectiva are asigurare ori daca s‑a intrebat sau nu s‑a intrebat in legatura cu acest aspect.”

In motivare, Curtea a retinut in esenta ca obiectivul articolului 3 alineatul (1) din Prima directiva, al articolului 2 alineatul (1) din A doua directiva si al articolului 1 din A treia directiva consta in a garanta ca asigurarea obligatorie de raspundere civila auto permite tuturor pasagerilor victime ale unui accident produs de un vehicul sa fie despagubiti pentru prejudiciile pe care le‑au suferit (a se vedea in acest sens Hotararea Candolin si altii). Curtea a considerat astfel ca, prevazand ca asigurarea obligatorie de raspundere civila auto acopera raspunderea pentru prejudiciile corporale ale tuturor celorlalti pasageri decat conducatorul auto, articolul 1 din A treia directiva creeaza numai o distinctie intre acest conducator auto si ceilalti pasageri si acorda in mod incontestabil tuturor pasagerilor o acoperire prin asigurare (Hotararile citate anterior Candolin si altii, punctul 32, si Farrell, punctul 23).

Avand in vedere acest element, Curtea a considerat ca obiectivul privind protectia victimelor urmarit de Prima directiva, de A doua directiva si de a Treia directiva si amintit la punctul 27 din prezenta hotarare impune ca situatia juridica a proprietarului vehiculului, care se afla in acesta ca pasager la momentul producerii accidentului, sa fie asimilata cu situatia oricarui alt pasager care a fost victima a accidentului (Hotararea Candolin si altii, citata anterior, punctul 33).

Rezulta ca faptul ca o persoana era asigurata pentru a conduce vehiculul care a cauzat accidentul nu permite sa se excluda aceasta persoana din notiunea de tert victima in sensul articolului 2 alineatul (1) din A doua directiva, din moment ce aceasta era pasager, iar nu conducator al acestui vehicul.

Prin urmare, asiguratul unui vehicul care a cauzat un accident poate fi despagubit pentru prejudiciile cauzate daca era pasager al vehiculului respectiv la momentul producerii accidentului iar nu conducator al acestuia.

avocat Florentin Grecu @ Grecu & Gorde, attorneys at law

avocat Florentin Grecu
Grecu | Gorde

> servicii juridice Cluj > avocat Cluj > avocat daune accidente > avocat recuperari daune > avocat recuperari creante > recuperari daune accidente > recuperari daune CASCO > recuperari daune asigurari profesionale > recuperari daune asigurari speciale > avocat dreptul muncii > drept societar > drept civil > drept administrativ > drept comercial > dreptul transporturilor > drept contraventional > proprietate intelectuala > raporturi intre profesionisti > casa de avocatura Cluj-Napoca > cabinet avocatial Cluj-Napoca > avocat Horea Gorde > avocat Florentin Grecu > cabinet avocatura Grecu Gorde >