avocat accidente rutiere + recuperari daune + despagubiri asigurator

Taxa judiciara de timbru datorata de asigurator

Obligatia asiguratorului de a plati taxa judiciara de timbru in litigiile privind daunele morale ca urmare a unui accident de circulatie.

O problema indelung dezbatuta in practica se refera la obligatia asiguratorului de a plati taxa judiciara de timbru in litigiile privind daunele morale si materiale solicitate de victimele accidentelor de circulatie.

Discutia porneste de la faptul ca art. 15 lit. o din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru – vechea reglementare, respectiv art. 29 alin. 1 lit. i din OUG 80/2013 din actuala reglementare, stabilesc o exceptie de la obligatia de a plati taxa judiciara de timbru – sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, ordinare si extraordinare, referitoare la: cauzele penale, inclusiv despagubirile civile pentru prejudiciile materiale si morale decurgand din acestea.

Problema a fost transata de Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, Sectia civila, care s-a pronuntat intr-o speta in sensul ca asiguratorul este obligat sa achite taxa judiciara de timbru pentru recursul formulat intr-o cauza ce are ca obiect o cerere de despagubiri civile pentru daune morale si materiale ce decurg dintr-o cauza penala, cu urmatoarea motivare:

„Potrivit dispozitiilor art. 15 lit. o din Legea nr. 146/1997, republicata, „sunt scutite de taxe judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, referitoare la: cauzele penale, inclusiv despagubirile civile pentru daunele materiale si morale decurgand din acestea.”

Actiunea reclamantilor vizeaza repararea pagubei pricinuite de inculpatul asigurat si isi are izvorul in contractul de asigurare incheiat intre societatea de asigurare si numitul […], fata de care acestia sunt terti, dar care, prin vointa legiuitorului, pot cere obligarea asiguratorului la plata despagubirilor civile, conform politei de asigurare pentru raspundere auto obligatorie nr. […].

In cauza, reclamantii au formulat o cerere de acordare despagubiri ca urmare a producerii accidentului de masina, pentru care acestia beneficiaza de facilitatea prevazuta de art. 15 lit. o din Legea 146/1997, republicata, scutirea operand intuitu personae.

Pentru societatea de asigurari textul de lege enuntat mai sus nu este incident tocmai in considerarea calitatii de asigurator pe care o are, ca si in considerarea temeiului raspunderii sale, temei care este contractul de asigurare. Fiind vorba despre o asigurare de raspundere civila obligatorie, Curtea retine ca asiguratorul este tinut a raspunde pentru fapta lucrului, ceea ce infirma sustinerea recurentei despre incidenta dispozitiilor art. 15 lit. o din Legea nr. 146/1997, cauza de fata neputand fi considerata o cauza penala.

Scutirea prevazuta de textul legal invocat fiind o scutire intuitu personae, nu se poate vorbi de un tratament discriminatoriu intre justitiabili, intrucat legea insasi, considerata constitutionala, prevede diferenta de tratament juridic, iar partile litigante nu pot fi considerate ca aflandu-se in situatii identice.”

(Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia a II-a civila, Incheiere din 11.04.2014. Irevocabila)

Ti-a placut articolul. Distribuie-l pe retelele sociale.

avocat Florentin Grecu @ Grecu & Gorde, attorneys at law

avocat Florentin Grecu
Grecu | Gorde

> servicii juridice Cluj > avocat Cluj > avocat daune accidente > avocat recuperari daune > avocat recuperari creante > recuperari daune accidente > recuperari daune CASCO > recuperari daune asigurari profesionale > recuperari daune asigurari speciale > avocat dreptul muncii > drept societar > drept civil > drept administrativ > drept comercial > dreptul transporturilor > drept contraventional > proprietate intelectuala > raporturi intre profesionisti > casa de avocatura Cluj-Napoca > cabinet avocatial Cluj-Napoca > avocat Horea Gorde > avocat Florentin Grecu > cabinet avocatura Grecu Gorde >