Relatia cu institutiile statului, atat in materie administrativa cat si fiscala, se impune a fi reglementata in mod precis, pentru a conferi siguranta operatiunilor derulate.

Orice persoana care se consideră vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios-administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat si public.

Se poate adresa instantei de contencios-administrativ si persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

Am gestionat numeroase situatii in care drepturile sau interesele legitime ale unei persoane au fost incalcate prin acte administrative sau fiscale si a fost nevoie de formularea unor plangeri sau contestatii pentru reglementarea situatiei in favoarea clientului nostru.

In aceasta materie, serviciile noastre includ, printre altele:

  • Consultanta juridica in materia administrativa si fiscala;
  • Reprezentare in fata autoritatilor administrative / fiscale locale, regionale si centrale in etapele prealabile de atacare a actelor administrativ / fiscale;
  • Redactarea de plangeri prealabile, cereri si contestatii cu caracter administrativ/fiscal si asistarea in fata instantelor judecatoresti competente;
  • Opinii legale in materie administrativ-fiscala.
Picture of Florentin Grecu
avocat drept administrativ

Florentin Grecu

Domenii de expertiza principale: daune asigurari, drept penal, drept contraventional, recuperari creante, drept civil, drept administrativ-fiscal, litigii si arbitraj.

Ai nevoie de avocat?
Pentru spete de drept administrativ, apeleaza cu incredere la noi.